Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zarządził w dniu 27.04.2021 roku, postępowanie kwalifikacyjne nr 5/2021 do służby w Służbie Więziennej, na nw. stanowiska w Zakładzie Karnym w Garbalinie:

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

  • planowana liczba osób do przyjęcia (pełen etat): 1 miejsce w Zakładzie Karnym w Garbalinie,

  • miejsce pełnienia służby: Zakład Karny w Garbalinie – Garbalin 18, 99-100 Łęczyca;

  • rozkład czasu służby: jednozmianowy (godzina 7:30 – 15:30).

  • stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności,

  • planowane terminy przyjęcia do służby: w okresie III - IV kwartał 2021 roku.

  STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  • planowana liczba osób do przyjęcia (pełen etat): 2 miejsca w Zakładzie Karnym w Garbalinie,

  • miejsce pełnienia służby: Zakład Karny w Garbalinie – Garbalin 18, 99-100 Łęczyca;

  • rozkład czasu służby: jednozmianowy (godzina 7:30 – 15:30) oraz wielozmianowy (godzina 6.00 – 18.00, godzina 18.00 – 6:00),

  • stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności,

  • planowane terminy przyjęcia do służby: w okresie III - IV kwartał 2021 roku.

Podstawowe informacje na temat wymagań na dane stanowisko, niezbędnych dokumentów i terminów ich dostarczenia a także postępowania kwalifikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w zakładce praca na stronie internetowej jednostki.

Więcej informacji na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać pod adresem:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi

ul. Smutna 21, 91-729 Łódź

oraz pod numerem telefonu:

42 675 00 54 lub 42 675 00 20


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej