"Skazany na wolność" to autorski program o charakterze profilaktycznym, realizowany przez Fundację "Brama" z Opola. Program aktywowany jest głównie na terenie jednostek penitencjarnych. W dniu 06 grudnia br., dzięki współpracy ze Służbą Więzienną, realizujący program odwiedzili osadzonych oraz kadrę penitencjarną z Zakładu Karnego w Garbalinie.

Autorzy programu „Skazany na wolność”, poprzez prezentowanie treści, opartych przede wszystkim na własnych doświadczeniach życiowych, zachęcają do egzystencji w trzeźwości oraz do radykalnej zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, a przede wszystkim do wyzbycia się złych nawyków. Brak elementarnych podstaw egzystencji życiowej, w połączeniu z brakiem przestrzegania i poszanowania prawa, doprowadziło jednego z autorów, do pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej, a pozostałych do narastających i nierozwiązywalnych wówczas problemów życiowych. Wiara w Boga, swoista duchowa przemiana, w połączeniu z miłością do muzyki Hip-Hop, pozwoliła im na diametralne zmiany i przewartościowanie. Nowe życie bez nałogów z trzeźwym umysłem zaprocentowało. Jak podaje prowadzący projekt p. Piotr Szwędrowski (…) „nadrzędnym celem jest przekazanie gotowych możliwości resocjalizacji i podjęcia działań umożliwiających zdrowe, produktywne, satysfakcjonujące życie mimo błędów przeszłości”. Ponad to zgodnie z mottem autora (…) „pobyt w zakładzie karnym to jedynie przystanek w życiu, a po zakończeniu kary można rozpocząć życie zgodne z normami społecznymi, a także realizować swoje plany i marzenia”.

Skazany na wolność” to program profilaktyczny, realizowany przez Fundację Brama z Opola. Współfinansowany jest ze środków Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. We wczorajszym spotkaniu wzięło udział ok. siedemdziesięciu osadzonych, przebywających aktualnie w Zakładzie Karnym w Garbalinie. Miejmy nadzieję, że przekazane treści, na bazie własnych doświadczeń autorów programu, chcąc nie chcąc, zmusiły odbiorców do poważnego zastanowienia się nad własnym życiem.

 

kpt. Adam Kowalski

Foto: kpt. Sebastian Otto

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej