W dniu 03.07.2022r roku, w Witoni, po raz jedenasty obchodzono Święto miodu "Jak pszczoły do ula". Święto stało się świetną okazją do podsumowania prac nad "Pszczelarskim Centrum Edukacyjnym", które powstało w pobliskim Gledzianówku.

Zakład Karny w Garbalinie jako jednostka penitencjarna, przyjazna zapylaczom, aktywnie włączyła się w obchody Święta miodu. Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie płk Grzegorz Tomaszewski, przekazał do pszczelarskiego centrum hotel dla owadów zapylających, który wykonany został przez osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności w tut. jednostce. Budowa hotelu nadzorowana była przez funkcjonariuszy, którzy także przekazali materiały do jego budowy. Prace nad hotelem dla owadów były okazją do poszerzenia wiedzy na temat pszczelarstwa i bartnictwa oraz roli owadów zapylających w środowisku naturalnym, co jest celem zawartego porozumienia między Zakładem Karnym w Garbalinie, a Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej.

Ponadto w dniu 30.06.2022 roku, skazani, mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce edukacyjnej, w nowo powstałym centrum pszczelarskim. Osadzeni, którym zaproponowano udział w tej szczególnej formie oddziaływań penitencjarnych mogli poznać pasjonujący świat pszczół oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ekologii.

Podejmowane przez funkcjonariuszy i osadzonych działania na rzecz pszczelarstwa mają na celu ochronę owadów zapylających, pszczół oraz środowiska naturalnego. Czego wyrazem są znajdujące się na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie oraz terenie przyległym domki dla zapylaczy oraz trawniki i łąki kwietne.

tekst: ppor. Daria Sadowska

zdjęcia: ppor. Daria Sadowska, kpt. Jacek Zagawa

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej