W dniu 07.12.2022r w Zakładzie Karnym w Garbalinie gościli uczniowie Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy.

Wizyta była okazją do zapoznania uczniów klas mundurowych z głównymi zadaniami realizowanymi przez Służbę Więzienną, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczeństwu i jednostce penitencjarnej oraz prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności.

Młodzież miała możliwość poznać specyfikę pracy funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę w Zakładzie Karnym w Garbalinie, infrastrukturę garbalińskiej jednostki a także poznała warunki w jakich przebywają osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Ważnym elementem spotkania z uczniami było przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego naboru kandydatów do Służby Więziennej oraz etapów postępowania kwalifikacyjnego.

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej