Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Garbalinie w dniach 25 i 27 października 2022 promowali Służbę Więzienną wśród uczniów klas maturalnych.

              Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole i Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie miało na celu przedstawienie zadań i uprawnień Służby Więziennej. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Garbalinie zapoznali uczniów ze specyfiką systemu penitencjarnego i jego znaczenia w ujęciu bezpieczeństwa państwa.
             Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z procedurą postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby oraz warunków pracy w Służbie Więziennej.

            Mamy nadzieję, że owe spotkania będą inspiracją dla młodzieży do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej. 

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej