W dniach 08 i 09 listopada br. funkcjonariusze pełniący na co dzień służbę w Zakładzie Karnym w Garbalinie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez kadrę pedagogiczną Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie i Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy.

Spotkania funkcjonariuszy z młodzieżą są okazją do przedstawienia czym zajmuje się Służba Więzienna, jakie są jej zadania i uprawnienia.

Młodzież maturalna często stoi przed wyborem ścieżki zawodowej. Spotkania realizowane przez funkcjonariuszy mają na celu zapoznać z wymaganiami jakie są stawiane kandydatom do służby oraz procesem rekrutacji.

Ponadto w trakcie spotkań w placówkach oświatowych prowadzone są działania prewencyjne, które mają uświadomić młodzieży w jaki sposób wykonywane są zasądzone przez sąd kary, środki karne, zabezpieczające i zapobiegawcze.

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej