W dniu 08.09.2023r. Zakład Karny w Garbalinie gościł grupę Pszczelarzy Ziemi Żywieckiej. Goście zainteresowani byli prowadzonym przez funkcjonariuszy programem resocjalizacji "Pasieki w pasiakach".

Spotkanie z Pszczelarzami Ziemi Żywieckiej odbyło się w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Karny w Garbalinie a Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej.

W trakcie tej wyjątkowej wizyty funkcjonariusze przybliżyli gościom założenia programu resocjalizacji "Pasieki w Pasiakach", którego głównym celem jest kształtowanie wśród osób pozbawionych wolności postaw akceptowalnych społecznie oraz przeciwdziałanie prizonizacji, uświadomienie osadzonym ważności roli owadów zapylających w środowisku naturalnym a także kształtowanie nawyku systematycznej pracy, pozwalającej na pozyskiwanie źródeł utrzymania oraz wzbudzenie nowych zainteresowań a nawet pasji życiowej.

Ponadto spotkanie było okazją do zapoznania gości z zadaniami i uprawnieniami Służby Więziennej.

 

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej