W oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego Gdańsk Przeróbka trwa realizacja projektu kulturalnego koordynowanego przez Fundację Generacja "Opowieści dla Przeróbki".

Projekt finansowany przez Miasto Gdańsk jest kontynuacją wcześniejszych działań arteterapeutycznych o charakterze wolontaryjnym na tym oddziale. Comiesięczne spotkania opowiadaczki i arteterapeutki Grażyny Groszek Stanilewicz są sposobnością zaangażowania osadzonych w proces twórczy będący własną aktywnością terapeutyczną.

„Sztuka opowiadania to jedna z najstarszych, przypisanych człowiekowi zdolności. Wskrzeszając baśnie, legendy, przypowieści z całego świata, zapraszam na podróże ze słowem - jedynym od pradziejów przekaźnikiem uniwersalnych prawd.” - mówi Grażyna Groszek Stanilewicz.

Koncepcja tego projektu bazuje na pracy ze słowem i rysunkiem terapeutycznym. Dwugodzinne bloki zajęć dzielą się  na część narracyjną i część plastyczną, nieodłącznie związanymi z ramowym programem terapeutycznym oddziału. Tego typu forma zajęć, połączona z działaniem plastycznym, nakłania uczestników do  osobistych przemyśleń i zdefiniowania na nowo swoich postaw. Zajęcia te kształtują u skazanych nastawienia prospołeczne, uwrażliwiają ich, budują tolerancję, dojrzałość, empatię, poczucie własnej wartości, często są zapalnikiem i motywacją do pozytywnych zmian osobistych.

 Grażyna Groszek Stanilewicz wraz z Elżbietą Stanilewicz tworzy grupę "Łowcy Słów". Jako wieloletnie słuchaczki i propagatorki ożywiania zapomnianej sztuki opowiadania, miłośniczki baśni i ciekawych historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie ze swoimi opowieściami bywają zapraszane do domów kultury, szkół, bibliotek oraz scen teatralnych.

Audycja Radia Gdańsk: Groszek Stanilewicz chodzi do więzienia i opowiada osadzonym bajki

O projekcie w TVP3 Dzień Dobry tu Gdańsk (18.09.19r.; 38 min, 15 sek)

Tekst: Grażyna Groszek Stanilewicz, mjr Adam Rachwalski
Zdjęcia: por. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej