Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:
 1. Począwszy od dnia 16 marca 2020 r. na terenie Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce wstrzymuje się
  a) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;
  na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni.

 

 1. Począwszy od dnia 17 marca 2020 r. na terenie Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce wstrzymuje się
  a) udzielanie osadzonym widzeń;
  na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni.

 

 1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w ustępie 1 i 2, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

 1. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

 1. Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej