W ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Głogowie odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Program prewencyjny „W Służbie Prawu” ma założenia, które mają wspomóc działania placówek oświatowych, uświadomić uczniom, jakie konsekwencje czekają na nich w sytuacjach naruszenia porządku prawnego oraz czym w istocie jest izolacja więzienna.

W ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU” odwiedziliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie.

Edukacja Prawna

Uczniowie szkoły podstawowej pozyskali wiedzę na temat podstawowych praw, obowiązków oraz funkcjonowania profilaktyki przestępstw. Edukacja młodzieży ma na celu uświadomić, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego jakie czyny i zachowania mogą być karalne. Lekcje miały na celu uwrażliwić młodzież na to czym jest prawo, po co zostało stworzone, kogo i co ma chronić i czemu ma zapobiegać.

Spotkania z młodzieżą mają charakter prewencyjny i jednocześnie uświadamiają jakie czyny mogą za sobą nieść przykre konsekwencje.

Podczas zajęć słuchacze dowiadują się o formacji Służby Więzienne, o pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz jakiego typu oddziaływania penitencjarne prowadzone są w jednostkach penitencjarnych wobec sprawców przestępstw.

W SŁUŻBIE PRAWU

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych jak również młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych. „W Służbie Prawu” jest nieodpłatnym programem edukacyjnym. Realizacja programu ma na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży poprzez edukację.

Program prewencyjny „W Służbie Prawu” ma założenia, które mają wspomóc działania placówek oświatowych, uświadomić uczniom, jakie konsekwencje czekają na nich w sytuacjach naruszenia porządku prawnego oraz czym w istocie jest izolacja więzienna.

 

Foto/tekst: Rzecznik Prasowy Małgorzata Sobków

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej