Służba Więzienna przekazała piękne poduszki oraz prace wykonane przez osadzonych w ramach programów readaptacyjnych "Wsparcie zza krat" oraz "Stawiam na siebie i swój rozwój" na kiermasz charytatywny dla małej Amelki, który odbędzie się 19 maja br. w Dalkowie.

Jednostka penitencjarna w Głogowie przekazała piękne poduszki oraz prace wykonane przez osadzonych na kiermasz charytatywny dla małej Amelki, który odbędzie się 19 maja br. w Dalkowie.

Oddziaływania penitencjarne

Zakład Karny to miejsce, w którym skazani nie tylko odbywają karę pozbawienia wolności. Kadra penitencjarna stale prowadzi oddziaływania wobec osób pozbawionych wolności które pomogą osadzonym w powrocie do społeczności.

„Stawiam na siebie i swój rozwój”

Funkcjonariuszki z Działu Penitencjarnego obecnie prowadzą program readaptacyjno – profilaktyczny „Stawiam na siebie i swój rozwój”.

U podstaw tego programu są zarówno czynniki psychofizyczne samego skazanego takie jak odporność psychiczna, umiejętność radzenia sobie z trudnościami wykorzystywanie zasobów własnych, akceptacja dla miejsca w jakim funkcjonuje jak i stworzenie dla skazanych alternatywy dla codziennej rutyny porządku wewnętrznego jednostki, stworzenie klimatu do rozwijania empatii, współodpowiedzialności za innych ludzi.

W ramach takich oddziaływań możemy angażować osadzonych w życie lokalnej społeczności.

Empatia

Strategia kształtowania umiejętności życiowych - polega na uczeniu bądź kształtowaniu umiejętności życiowych, takich jak np. nawiązywanie prawidłowych relacji z innymi, empatia, odpowiedzialność, budowanie pozytywnego obrazu siebie.

Kiermasz charytatywny

Kiermasz charytatywny dla Amelki Antczak odbędzie się 19 maja 2024 roku podczas II Fesiwalu Kwitnących Azalii i Rododendronów w Dalkowie.

Amelka Antczak nazywana Waleczną Mróweczką jako jedyne dziecko w Polsce zmaga się z nieuleczalną chorobą Degosa (postać neurologiczna i skórna tej choroby). Zachorowała w wieku 6 lat.

W wyniku choroby:

• straciła wzrok, jest niewidoma

• ma głęboki niedosłuch

• ma założoną rurkę tracheostomijną, jej oddech wspomagany jest respiratorem

• w trakcie leczenia eksperymentalnego w Niemczech założono jej Pega (w Polsce wyczerpały się możliwości jej leczenia)

• porusza się na wózku, jest całkowicie zależna od innych

• ponadto zmaga się z padaczką, postępującą neuropatią demielinizacyjną, pęcherzem neurogennym, czterokończynowym porażeniem, spastyką mięśni, przykurczami, zaburzeniami czucia...

Amelia potrzebuje przede wszystkim stałej, codziennej rehabilitacji, leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, konsultacji lekarskich u wielu specjalistów (w kraju jak i za granicą), środków higienicznych, opłacenia kosztów transportu.

Amelce życzymy dużo siły w walce z chorobą, dużo uśmiechu i zdrowia!

 

Tekst/foto: Rzecznik Prasowy Małgorzata Sobków

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej