Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ogłasza konkurs ofert - kontrakt lekarski w 2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu:

Przedmiot:

Przyjęcie obowiązków wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ortopedycznej – (konsultacje medyczne)

nad osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Głogowie.

Termin rozpoczęcia udzielania wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych: 01.05.2024 r. dla wszystkich świadczeń medycznych.

Oferty cenowe należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  w sekretariacie Zakładu Karnego w Głogowie do dnia 26 kwietnia 2024 r.

Wszelkie informację na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 76/ 834 29 01 lub 76/837 35 53.

Osoby zainteresowane o zakończeniu i wyniku konkursu zostaną powiadomione na piśmie.

 

                                                                                                          Dyrektor Zakładu Karnego

                                                                                                                      w  Głogowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej