Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ogłasza konkurs ofert - kontrakty lekarskie w 2024 roku

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie

ogłasza konkurs ofert

- kontrakty lekarskie w 2024 roku

Szczegółowe warunki konkursu:

Przedmiot:

Przyjęcie obowiązków wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • świadczeń ogólnostomatologicznych – (4 godziny tygodniowo)

  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – internistycznej – (4 godziny tygodniowo)

  • ambulatoryjenej opieki specjalistycznej – psychiatrycznej – konsultacje medyczne

nad osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Głogowie.

Termin rozpoczęcia udzielania wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych:

01.04.2024 r. dla wszystkich świadczeń medycznych.

Oferty cenowe należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Karnego w Głogowie do dnia 25 marca 2024 r.

Wszelkie informację na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 76/ 834 29 01 lub 76/837 35 53.

Osoby zainteresowane o zakończeniu i wyniku konkursu zostaną powiadomione na piśmie.
 

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej