W dniu 15.04.2024 r., Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach mjr Krzysztof Sitnik uczestniczył w uroczystościach upamiętniających wywózkę Polaków na Sybir oraz Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Odpowiadając na zaproszenie Starosty Głubczyckiego, Burmistrza Głubczyc oraz Komendanta Hufca ZHP, Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach  mjr Krzysztof Sitnik w dniu 15.04.2024 r., wziął udział w uroczystościach upamiętniających 84 Rocznicę Masowej II Wywózki Polaków na Sybir oraz Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości odbyły się przed Pomnikiem Sybiraków i "Kamieniem Pamięci" na Cmentarzu Komunalnym w Głubczycach. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego oraz uroczystym apelu Dyrektor wraz z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji złożyli kwiaty pod Pomnikiem Sybiraków. 

 

tekst i zdjęcia: ppor Marcin Dziurny
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej