Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia skazani głubczyckiej jednostki, pod opieką funkcjonariuszy działu penitencjarnego, zaangażowali się w niesienie pomocy, czego najlepszym wyrazem jest wsparcie dzieci z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach.

Dzięki bezinteresownej pomocy najmłodszym, którzy są pozbawieni możliwości spędzenia świąt w gronie rodzinnym, skazani tutejszej jednostki pod opieką wychowawcy kpt. Bartłomieja Kawuloka zorganizowali akcję charytatywną, w ramach której została przeprowadzona na terenie jednostki penitencjarnej zbiórka darów dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Głubczyc. Przez pewien okres osadzeni i ich rodziny robiący zakupy w zakładowej kantynie mieli możliwość wrzucenia darów do specjalnego koszyka. 22 grudnia br. dostarczono je dzieciom w postaci świątecznych prezentów.

To troskliwy gest skierowany do drugiego człowieka, a także przejaw szacunku, współczucia, pokory i gotowości niesienia pomocy innym. Tym gestem funkcjonariusze i pracownicy głubczyckiej jednostki penitencjarnej po raz kolejny potwierdzają chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. A skazani mogą pokazać swoje zaangażowanie w pomoc osobom będącym w potrzebie, co jest istotnym elementem procesu resocjalizacji.

 

Tekst: kpt. Bartłomiej Kawulok

Zdjęcia: st. szer. Marta Semeniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej