Trzeźwienie jako droga życiowa – spotkanie informacyjne dla Służby Więziennej na temat Wspólnoty AA.

          Spotkanie zorganizowane zostało w dniu 11.06.2019r. na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie, inicjatorem spotkania była ppłk Edyta Gulbinowicz z-ca dyrektora w tutejszej jednostce oraz Powiernik kl. A we Wspólnocie AA. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Okręgowy SW w Szczecinie płk Piotr Warenik, Dyrektorzy jednostek penitencjarnych, kierownicy działów penitencjarnych, kierownicy działów ochrony oraz przedstawiciele i członkowie Wspólnoty AA z Koszalina i Warszawy.

           Celem spotkania było poszerzenie wiedzy funkcjonariuszy szczebla zarządzającego na temat Wspólnoty AA, ich misji realizowanej na terenie jednostek penitencjarnych oraz możliwości dotarcia do jak największej liczby osób odbywających karę pozbawienia wolności, które są uzależnione od alkoholu. Szczegółowo omówione zostały kwestie organizacji spotkań na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz zasady dalszej współpracy, w tym sponsorowania skazanych.

          Preambuła AA wskazuje, że jedynym celem AA jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Aby cel ten osiągnąć można podążać drogą, którą proponuje Wspólnota AA, tj. realizować „Program 12 Kroków”, który prowadzi do głębokiej przemiany duchowej, zmiany w sferze zachowań, kształtowania umiejętności zdrowego wyrażania emocji, uzyskania pogody ducha i zmiany nastawienia do otaczającej rzeczywistości, a przede wszystkim pomaga utrzymać trzeźwość. Przynosi to wymierne korzyści wszystkim zainteresowanym, skazani zaczynają myśleć o odbywanej karze jako sprawiedliwej konsekwencji swojego dotychczasowego życia, a SW zyskuje skazanego, który pracuje nad sobą. Osoby zaangażowane w swą przemianę, ulegają procesowi głębokiej resocjalizacji, przestają sprawiać kłopoty wychowawcze i stają się wzorowymi członkami więziennej społeczności.

           Całość spotkania zwieńczyły dwa mitingi - dla skazanych kobiet i miting otwarty dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w OT dla skazanych uzależnionych od alkoholu. W mitingach uczestniczyli również zaproszeni goście. Była to okazja do dyskusji na temat rozwiązania jakie proponuje Wspólnota AA oraz do świętowania urodzin Wspólnoty AA, która dzień wcześniej skończyła 84 lata.

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej