W goleniowskiej jednostce odbyło się robocze spotkanie kuratorów oraz przedstawicieli Zakładu Karnego w Goleniowie w celu omówienia efektywnej realizacji zadań dotyczących przygotowania skazanych do życia na wolności.

          Art. 164 KKW przewiduje, że "okres do 6 m-cy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary stanowi w miarę potrzeby czas niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu, zwłaszcza dla nawiązania kontaktu z kuratorem sądowym lub podmiotami, o których mowa w art. 38 §1 kkw. Okres ten ustala za zgodą skazanego komisja penitencjarna".

          W ZK w Goleniowie systematycznie rośnie liczba skazanych, którzy przy współudziale kuratora realizują program wolnościowy przygotowując się aktywnie do opuszczenia zakładu karnego. W związku z tym na terenie goleniowskiego więzienia coraz częściej „goszczą” kuratorzy, a zatem to spotkanie miało na celu wypracować sposoby i mechanizmy bardziej efektywnej współpracy w zakresie pomocy skazanym. Zaplanowana została również wizyta studyjna kuratorów w celu lepszego poznania miejsca, w którym odbywają karę ich podopieczni, którzy w niedługim czasie zakończą odbywanie kary pozbawienia wolności.

             Wspólne cele jakie przyświecają pracy kuratorów oraz nam – więziennikom spowodowały, że spotkanie miało charakter merytoryczny, dyskusyjny i zakończyło się wypracowaniem konkretnych wskazań do dalszej pracy.

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej