Akcja Humanitarna Życie - dwa koncerty dla skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Goleniowie.

          Koncerty zostały zorganizowane dla skazanych kobiet i skazanych mężczyzn w ramach projektu “Dobra wiadomość dla więźniów”. Autorskie piosenki Pana Roberta Kasprowicza niosły przesłanie ewangeliczne, wsparcie duchowe oraz wskazówki jak zmienić życie na lepsze. Koncerty profilaktyczne połączone zostały z prelekcją na temat uzależnienia i sposobów radzenia sobie z nałogiem. Zgromadzona widownia reagowała bardzo ciepło i spontanicznie, co może świadczyć o ogromnej sile przekazu, śpiewanych tekstów. Należy żywić nadzieję, że resocjalizacyjna moc muzyki dokona pozytywnych przemian u nietypowych odbiorców.

          Projekt zorganizowany w ramach współpracy z przedstawicielami Akcji Humanitarnej Życie Oddział w Szczecinie. Podsumowując spotkania, Pan Radosław Budzyński-Swierszcz (Dyrektor AHZ) zadeklarował dalszą owocną współpracę w ramach podpisanego z zakładem karnym porozumienia.

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej