W ramach wieloletniej współpracy Zakładu Karnego w Goleniowie z Miejską Powiatową Biblioteką Publiczną im. C.K. Norwida w Goleniowie osadzeni wykonali naprawy zniszczonych książek.

Postawione przed skazanymi zadanie nie było proste, ponieważ przekazane do naprawy książki były mocno zużyte, jednak dzięki zaangażowaniu i poświęceniu osadzonych woluminy odzyskały swój dawny blask i "drugie życie", a efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Dzięki ciężkiej pracy będą one mogły przez kolejne lata cieszyć liczne grono czytelników goleniowskiej biblioteki.

W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych, bezinteresowna praca na rzecz instytucji użytku publicznego ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych ludzi. Jednak przede wszystkim realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Biblioteką Miejską w Goleniowie jest doskonałą formą readaptacji mająca na celu kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

 

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

mjr Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej