Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Goleniowie mieli okazję uczestniczyć w 28 Festiwalu Słowian i Wikingów.

Festiwal Słowian i Wikingów to jedna z największych, wczesnośredniowiecznych imprez w Europie, w której uczestniczy ok. 2000 osób z 30 krajów świata. Prezentowane są na niej warsztaty dawnych rzemiosł, odbywają się występy zespołów muzyki dawnej, regaty i rejsy rekonstrukcji dawnych łodzi, inscenizacje wydarzeń historycznych i obrzędów oraz wielkie bitwy na ponad 600 wojów.
 

Co roku festiwal odwiedza wiele tysięcy osób, które mają okazję przeżyć „żywą lekcję historii”, poznać dawne zwyczaje, zobaczyć stroje i wyposażenie wojenne. Tym razem mieliśmy okazję uczestniczyć również w tym znanym na całą Polskę wydarzeniu oraz promować zatrudnienie w szeregach Służby Więziennej. Osoby zainteresowane naszym stoiskiem mogły zapoznać się ze specyfiką naszej służby, otrzymać informację dotyczące obecnego naboru oraz przejrzeć środki ochrony osobistej wykorzystywanej na co dzień w naszej formacji.

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie

mł. chor. Katarzyna Urbańska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej