Kolejna grupa uczniów z ósmej klasy szkoły podstawowej mogła zapoznać się z misją, celami i zadaniami Służby Więziennej. Tym razem funkcjonariusze goleniowskiej jednostki odwiedzili Szkołę Podstawową nr 4 w Goleniowie.

W ramach promocji zatrudnienia oraz zapoznania ze specyfiką pracy Służby Więziennej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Goleniowie uczestniczyli w spotkaniu z uczniami ósmych klas jednej z goleniowskich szkół podstawowych, którzy już niedługo będą musieli podejmować trudne decyzje, które mogą zaważyć na ich dalszym życiu oraz przyszłej karierze zawodowej.

Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką oraz historią goleniowskiej jednostki. Mieli również okazję porozmawiać z przewodnikiem psa specjalnego, który na co dzień wraz ze swoim psem o imieniu „Nodi” dba o to aby na teren jednostki penitencjarnej nie dostały się żadne środki odurzające. Ósmoklasiści poznali także wyposażenie oraz środki ochrony osobistej funkcjonariuszy specjalnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Spotkanie pozwoliło im skonfrontować swoją wizję pracy więziennika i często zniekształcony obraz samego więzienia, przedstawiany w filmach i internecie, z rzeczywistością.

„Godzina wychowawcza” minęła szybko, a wizyta funkcjonariuszy goleniowskiej jednostki i obecność „Nodi” wzbudziła w uczniach sporo emocji. Słuchacze nie kryli podziwu dla ciężkiej pracy jaką wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy każdego dnia nie tylko chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także moderują proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

 

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie

st. szer. Katarzyna Urbańska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej