Kolejna grupa uczniów szkół średnich mogła zapoznać się z misją, celami i zadaniami Służby Więziennej. Tym razem goleniowską jednostkę odwiedzili uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego z Nowogardu w goleniowskiej jednostce.

Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości rozpoczęła realizację programu pt. „Kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży”, wobec tego do Zakładu Karnego w Goleniowie przybyli licealiści z klasy maturalnej o profilu policyjnym z Ogólnokształcącego Liceum im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie.

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką oraz historią goleniowskiej jednostki, mieli okazję zobaczyć kojce psów służbowych, wyposażenie oraz środki ochrony osobistej funkcjonariuszy GISW, omówiono przepisy regulujące wykonywanie kary oraz Ustawę o Środkach Przymusu Bezpośredniego. Z przepisami wynikającymi z Ustawy o Służbie Więziennej zapoznał słuchaczy inspektor Ds. Kadr z Zakładu Karnego w Goleniowie.

Wizyta na terenie goleniowskiej jednostki wzbudziła w maturzystach sporo emocji. Słuchacze nie kryli podziwu dla ciężkiej pracy jaką wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy każdego dnia nie tylko chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także moderują proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

 

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie

st. szer. Katarzyna Urbańska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej