Corocznie 10 grudnia w rocznicę podpisania w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

          Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wszyscy jesteśmy równi a godności nie da się nikomu odebrać, jest ona wewnętrznym poczuciem każdego człowieka. Poszanowanie godności ludzkiej to fundament, na którym budowane są Prawa Człowieka.

          Wzorem poprzednich lat w obchody włączyli się funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Goleniowie. Z inicjatywy kadry penitencjarnej przeprowadzono szereg działań edukacyjnych, kierowanych do osób pozbawionych wolności. Przygotowano cykl audycji poświęconych prawom człowieka, które wyemitował lokalny radiowęzeł. Na tablicach ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych zostały rozwieszone materiały informacyjne, z których osadzeni dowiedzieli się czym i jakie są prawa człowieka.

 

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

mjr Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej