Osadzeni z Zakładu Karnego w Goleniowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo.

          Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną.

          Narodowe Czytanie organizowane jest pod patronatem Prezydenta RP od 2012 roku. Podczas tegorocznej akcji, Moralność pani Dulskiej została odczytana ponad trzy i pół tysiąca razy. Dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej goleniowskiej jednostki, chęć wspólnego czytania udało się zaszczepić również wśród osadzonych. Kanon polskiej literatury odczytywany był w świetlicach kulturalno – oświatowych i odczytany jako jedna z audycji lokalnego radiowęzła.

 

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

mjr Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej