Od 01 kwietnia 2021r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który ma zilustrować różne aspekty życia społecznego. Spis będzie realizowany do dnia 30.09.2021r. Przypominamy, iż udział w nim jest obowiązkowy.

Najważniejsze informacje dotyczące spisu:

1. Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021r.:

- mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy,

- obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce,

- osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

 

2. Wyniki spisu są niezwykle istotne dla zarządzania państwem, województwem. Przekładają się także na podejmowane decyzje wobec społeczności lokalnej na poziomie powiatu czy gminy. To na podstawie danych uzyskanych w spisie ustalane będą dotacje dla gmin, kształtowana będzie polityka oświatowa, planowane będą środki na ochronę zdrowia dla poszczególnych regionów, a przedsiębiorcy sporządzają swoje biznes plany.

 

3. Z uwagi na sytuację sanitarną epidemiologiczną w kraju najbardziej optymalnym sposobem realizacji udziału w tym przedsięwzięciu jest spis poprzez internet. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis. Jeśli nie spiszesz się przez internet, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych. Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Link: https://spis.gov.pl/

4. Ważna informacja dla rodzin osadzonych

Osoby, które w dniu 31 marca 2021r. były czasowo nieobecne pod adresem zamieszkania w związku z pobytem w zakładzie karnym/areszcie śledczym powinny być także spisane pod ostatnim adresem zamieszkania. Może to zrobić reprezentant rodziny, który po zalogowaniu się na stronie spis.gov.pl powinien spisać wszystkie osoby zamieszkujące pod danym adresem w dniu 31. 03. 2021r. o godz. 24:00, w tym również osoby znajdujące się w tym czasie w placówkach penitencjarnych, dla których ten adres był ostatnim adresem zamieszkania.


 

Źródło: materiały udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej