W ramach umowy z zewnętrznym kontrahentem – firmą „Irontech” sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, zatrudnienie znalazła grupa 20 skazanych kobiet z tutejszej jednostki penitencjarnej

W dniu 31 sierpnia 2023 r., Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie kpt. Rafał Bukowski oraz Pani Wioleta Szubert- Kotar- pełnomocnik spółki Irontech, działającej w branży tkanin i artykułów tekstylnych, podpisali umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia osadzonych.  Skazane kobiety, odbywające  karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Goleniowie, będą zajmowały się szyciem pokrowców na deski do prasowania.

Umowa daje możliwość zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, a więc tej kategorii osadzonych, dla których zatrudnienie, m. in. ze względu na charakter popełnionych przestępstw i warunki odbywania kary, jest niełatwe do realizacji.

Zatrudnienie skazanych jest jednym z priorytetowych działań Służby Więziennej i stanowi bardzo ważny element odbywania kary pozbawienia wolności. Praca jako czynnik sprzyjający resocjalizacji nie tylko pozwala na pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego i zapobiega bezczynności, ale przede wszystkim daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz wyrabia nawyki tj. punktualności, sumienności, odpowiedzialności, poświęcenia dla realizacji określonego zadania, a zdobycie nowych kwalifikacji i poszerzenie już posiadanych, decyduje o pomyślnym procesie readaptacji społecznej osadzonych.

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie

mł. chor. Katarzyna Urbańska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej