”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

          Po okresie wstrzymania działań szkoleniowych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, od początku sierpnia br. wznowiono realizację kursów w ramach projektu pn.”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

          Aktualnie realizowany jest kurs „Szwacza”. Szkolenie realizowane jest z zachowaniem koniecznego reżimu sanitarnego. Skazani uczestniczący w kursie poznali tajniki m.in. obsługi narzędzi i przyborów krawieckich, zdejmowania miary i szycia ręcznego oraz na maszynach, wszywania i wykonywania dodatków krawieckich.

            Realizowane w ramach programu PO WER kursy przygotowują skazanych do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Nabywają oni pożądane i atrakcyjne na rynku pracy umiejętności zawodowe. Uczą się także aktywnego poszukiwania pracy oraz prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą. Dzięki uzyskanym umiejętnościom zwiększają się ich szanse na podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego. W efekcie prowadzi to do poprawy sytuacji społecznej i zawodowej byłych skazanych.

 

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej