Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie, w tym szczególnym, obchodzonym po raz pierwszy dniu świętowali wspólnie z nami Dzień Tradycji Służby

Nasi goście w trakcie spotkania mieli okazję poznać zarówno historię Zakładu Karnego w Goleniowie jak również historię Służby Więziennej. Ponadto uczniowie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną tutejszej jednostki oraz przybliżono im specyfikę pracy wychowawczej oraz ochronnej w zakładzie karnym. Omówione zostały formy oddziaływań penitencjarnych realizowanych wobec osób pozbawionych wolności. Wywiązała się też dyskusja na temat konsekwencji niewłaściwych zachowań, nieprzystosowania społecznego oraz zasad postępowania zgodnego z normami społecznymi. Aktywność uczniów świadczyła o dużym zainteresowaniu zadaniami realizowanymi przez Służbę Więzienną, a ich liczne pytania dotyczyły również warunków pracy oraz możliwości podjęcia pracy w naszej formacji.

Uczniowie nie kryli podziwu dla historii naszej służby jak i trudnej, pełnej poświęceń i nierzadko niebezpiecznej pracy funkcjonariuszy SW. Zetknięcie się z praktyką penitencjarną, infrastrukturą jednostki oraz funkcjonariuszami Służby Więziennej pozwoliło uczniom zweryfikować swoje wyobrażenia o przyszłej pracy w służbach mundurowych i przekonało ich do wyboru podobnej drogi kariery zawodowej oraz że ich celem w przyszłości jest służba ojczyźnie.


Tekst: por. Krystian Kołodziej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej