W Zakładzie Karnym w Goleniowie 17 listopada br. odbyła się uroczysta odprawa, związana z nadaniem odznaczeń i wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Zgodnie z Ustawą o Służbie Więziennej, Święto Niepodległości jest jedną z okoliczności do nadania funkcjonariuszom wyższych stopni służbowych i odznaczeń resortowych. Awanse i odznaczenia są wyrazem najwyższego uznania, a także docenienia za zaangażowanie i poświęcenie, które na co dzień wykazują funkcjonariusze w trakcie pełnienia służby.

W uroczystości uczestniczyli: Pan Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ppłk Arkadiusz Tomczak, Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowe ppłk Jarosław Korolczuk oraz kierownictwo goleniowskiej jednostki. W gronie awansowanych znalazło się 36 funkcjonariuszy goleniowskiej jednostki, którym nadano wyższe stopnie służbowe w korpusach: podoficerskim, chorążych i oficerskim.

Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” jest nadawana funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej wzorowo wykonującym zadania służbowe, przejawiającym inicjatywę w służbie lub pracy, wyróżniającym się konkretnymi wynikami przy wykonywaniu zadań służbowych i właśnie takich funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Goleniowie wyróżnił Minister Sprawiedliwości. Srebrną odznakę otrzymało 2 funkcjonariuszy natomiast brązową 3.

Dyrektorzy w krótkich przemówieniach pogratulowali wyróżnionym  i podziękowali za zaangażowanie i profesjonalizm w realizowaniu trudnych zadań i obowiązków służbowych.

 

 

Tekst i zdjęcia: 

st. szer. Katarzyna Urbańska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej