Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Minister Sprawiedliwości podczas posiedzenia Rady Ministrów uzyskał zapewnienie, że budżet na 2022 r. uwzględni potrzeby więziennictwa. Tak, by w każdej sytuacji związanej z kształtem ustawy budżetowej oraz nowej ustawy modernizacyjnej, Służba Więzienna była - również pod względem wynagrodzeń – traktowana na równi ze służbami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Propozycja podwyżek wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r. obejmuje funkcjonariuszy służb podległych zarówno MSWiA, jak i Ministerstwu Sprawiedliwości.

Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. Jej funkcjonariusze codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Każdego dnia za murami więzień, z determinacją i poświęceniem, realizują trudne zadania służbowe, biorąc na siebie dużą odpowiedzialność i ryzyko związane z osobistym bezpieczeństwem. Tego rodzaju wyjątkowa praca powinna łączyć się z regulacjami płacowymi, które odpowiadają zasadzie równego traktowania wszystkich służb mundurowych.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej