Premiera spektaklu pt."Papierowe historie" z udziałem osadzonych z Zakładu Karnego w Goleniowie.

          Festiwale i projekty artystyczne, które Teatr Brama organizuje w Goleniowie to już ponad 20 lat tradycji. Tym razem warsztaty teatralne zorganizowane zostały z udziałem skazanych kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Goleniowie. Skazane w trakcie warsztatów miały możliwość współpracy z ludźmi teatru tj. aktorami, reżyserami, muzykami, plastykami, choreografami. Uczestniczki poznały podstawy warsztatu aktorskiego. Wykonały owocną pracę nad stworzeniem i publiczną prezentacją swoich nowo nabytych umiejętności i zaprezentowały szeroko zgromadzonej publiczności spektakl pt. "Papierowe historie''. Spektakl odbył się w ramach festiwalu ''Bramat". Przedstawienie wystawione zostało dla osadzonych przebywających w tutejszej jednostce oraz zaproszonych gości tj. przedstawicieli lokalnej społeczności i rodzin skazanych uczestniczących w projekcie.

          Udział osadzonych w tym projekcie był ważnym elementem wspierającym proces resocjalizacji i miał duży wpływ na rozwój ich umiejętności pracy w grupie. Pobudził wrażliwość i wyobraźnię, rozwinął umiejętności kontrolowania siebie, panowania nad emocjami, a przede wszystkim nauczył ich umiejętność komunikowania i porozumiewania się bez przemocy.

          Opiekunem grupy był ppor. Mariusz Hawrot – wychowawca ds. kulturalno-oświatowych. Duże podziękowania za pomoc, zaangażowanie, poświęcony czas i profesjonalne podejście do przygotowania jakże udanego przedsięwzięcia należą się Lucio Pileggi (aktor Teatru Brama) oraz wolontariuszom programu Erasum Plus tj. Antony Risy oraz Nur Banu Biraktug.

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej