W dniu 06.07.2022 r. odbyło się podsumowujące spotkanie dotyczące współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Szczecinie, a Zakładem Karnym w Goleniowie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie ppłk Jarosław Korolczuk wraz z Rzecznikiem Prasowym st. szer. Katarzyną Urbańską uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym działania podjęte w ostatnim półroczu akademickim. Pan ppłk Jarosław Korolczuk podziękował Prorektorowi oraz Pani Teresie Lipko za dotychczasową działalność i zaangażowanie mi.in w promocję zatrudnienia w Służbie Więziennej oraz umożliwienie przedstawienia działalności tutejszej jednostki penitencjarnej w gronie studentów uczelni.

Na ręce Pana Dyrektora złożono również podziękowanie za dotychczasowe zaangażowanie  dla wychowawcy d/s kulturalno -oświatowych por. Mariusza Hawrota, który od wielu lat pomaga przy organizacji wizyt studentów. Na spotkaniu Pan Dyrektor podpisał deklarację przystąpienia do Forum Pracodawców,  omówiono kwestię dalszej współpracy i podjęcia w przyszłości nowych wspólnych działań.Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie
st. szer. Katarzyna Urbańska
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej