Wspólne działania na rzecz readaptacji społecznej skazanych, spotkanie przedstawicieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, Kuratorów oraz przedstawicieli Zakładu Karnego w Goleniowie.

          W trakcie roboczego spotkania, które odbyło się 6 lutego br. w siedzibie Sądu Rejonowego w Goleniowie – koordynatorzy projektów Pomagamy II oraz „ Centrum Wsparcia – klub AISZ TWP OR w Szczecinie” przedstawili główne cele i założenia projektów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego) i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Program „Pomagamy II” skierowany jest do następujących odbiorców:

  • Osób pozbawionych wolności, osadzonych w jednostkach penitencjarnych Okręgu Szczecińskiego, w tym ZK Goleniów (kobiet i mężczyzn) - udział w kwalifikacyjnym kursie profesjonalnej opieki nad osobami starszymi. Po zakończeniu kursu otrzymają certyfikat w 3 językach (polskim, angielskim i niemieckim), umożliwiający podjęcie zatrudnienia również poza granicami RP. Uzupełnieniem kursu będą zajęcia ze skutecznej autoprezentacji oraz tworzenia CV i listu motywacyjnego.
  • Osób najbliższych dla osób osadzonych w zk/aś - doradztwo w zakresie agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień.
  • Osób opuszczających zk i aś - w zakresie pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania (do 3 miesięcy) oraz organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej m.in. bonów żywnościowych.

 

         Kolejnym projektem realizowanym przez WSH TWP jest „ Centrum Wsparcia – klub AISZ TWP OR w Szczecinie”. Odbiorcami tego programu będą m.in. skazani opuszczający Zakład Karny w Goleniowie, którzy zamierzają we współpracy z WSH TWP podjąć dalszą pracę nad sobą.

Działania w ramach Projektu przewidują m.in.:

  • doradztwo zawodowe,
  • poradnictwo prawne,
  • integracyjne wyjścia do teatru, filharmonii, opery, kina itp.,
  • pośrednictwo pracy,
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z egzaminem no. Spawacz, elektryk, prawo jazdy i inne

          Pozyskane na ten cel środki przez WSH TWP w Szczecinie bardzo cieszą zarówno nas więzienników jak i kuratorów, ponieważ znacznie poszerzają one ofertę pomocy skazanym, szczególnie tym zagrożonym ubóstwem, czy tym pozostającym w trudnej sytuacji życiowej po opuszczeniu murów więzienia. Dzięki takim działaniom i współdziałaniu wszystkich instytucji istnieje realna szansa na to, że skazany szybko nie powróci do przestępstwa i efektywnie, w konstruktywny sposób „wystartuje” po odbyciu wyroku.

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej