Nie ustajemy w działaniach promujących zatrudnienie w szeregach Służby Więziennej. Tym razem odwiedziliśmy tegorocznych maturzystów liceum ogólnokształcącego oraz technikum z Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zadaniami naszej formacji, do których należy nie tylko ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, ale przede wszystkim społeczna readaptacja osób pozbawionych wolności.

W trakcie spotkania maturzyści zostali zapoznani z misją Służby Więziennej oraz jej głównymi zadaniami oraz uzyskali szereg ważnych informacji dotyczących specyfiki jednostki oraz służby w różnych jej pionach. Przedstawiono im również procedurę kwalifikacyjną i wymagania stawiane przyszłym więziennikom na określonych stanowiskach służbowych. Omówiono korzyści z pełnienia służby w naszej formacji i jej atrakcyjności, co w przypadku zakończenia nauki w szkole średniej daje możliwość podjęcia satysfakcjonującej i stabilnej pracy, a także zapewnia możliwość dalszego rozwoju kariery zawodowej, w tym m.in. podjęcie studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, która przygotowuje przyszłych funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Przypominamy, że wszelkie aktualne informacje na temat rekrutacji do Służby Więziennej dostępne są na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce REKRUTACJA.

 

 

Tekst; por. Krystian Kołodziej,

Zdjęcia: kpt. Mariusz Rozdeba, st.kpr. Katarzyna Latoch.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej