XXVII Konkurs Poezji Więziennej im. Artura Nowosada rozstrzygnięty - laureatka z Zakładu Karnego w  Goleniowie.

          Od lat krasnostawski Konkurs Poezji Więziennej jest wysoko ocenianą formą resocjalizacji, cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród osób pozbawionych wolności. Jego celem jest popularyzacja twórczości więziennej ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny literackiej. Konkurs ma sens terapeutyczny, ale też głęboko humanistyczny, pozwala biorącym w nim udział osadzonym na autorefleksję, rozpoznanie świata wartości i godności ludzkiej.

          Główny patronat nad tegorocznym konkursem objęli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Burmistrz Miasta Krasnystaw oraz Starosta Powiatu Krasnostawskiego. Konkurs swoim zasięgiem objął wszystkie jednostki penitencjarne w kraju, z których do oceny nadesłano 100 zestawów wierszy. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w formie wideokonferencji z udziałem organizatorów, jury oraz laureatów. Jury dokonało wnikliwej oceny nadesłanych prac i wyłoniło trzech laureatów tegorocznego konkursu.

Nagrody główne za zestawy wierszy otrzymali:

I Miejsce – Małgorzata S. z Zakładu Karnego w Goleniowie;

II Miejsce – Konrad M. z Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu;

III Miejsce – Maria G. z Aresztu Śledczego w Opolu.

 

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

mjr Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej