Wznowienie realizacji szkoleń w ramach programu ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

          Po okresie wstrzymania działań szkoleniowych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, od początku sierpnia br. wznowiono realizację kursów w ramach projektu pn.”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

          W chwili obecnej realizowany jest kurs Technologa robót wykończeniowych w budownictwie dla grupy 12 osadzonych. Trwa nabór do kursu „Brukarza” i „Szwacza”. Każdy z kursów poprzedzany jest modułem z zakresu aktywizacji zawodowej oraz zajęciami z pomocy przedmedycznej. Kursy realizowane są z zachowaniem koniecznego reżimu sanitarnego.

tekst: mł. chor. Monika Bobrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej