W dniu 02.06.2019r. grupa studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach z inicjatywy Pani mgr Teresy Lipko odwiedziła Zakład Karny w Goleniowie.

Spotkanie ze studentami poprowadził wychowawca działu penitencjarnego ppor. Mariusz Hawrot, dzięki któremu współpraca Zakładu Karnego w Goleniowie z WSH TWP w Szczecinie z każdym rokiem nabiera coraz większego rozpędu, a wizyty takie jak ta odbywają się cyklicznie. Studenci natomiast odwdzięczają się dużą pomocą i zaangażowaniem w realizację różnego rodzaju przedsięwzięć, jakie mają miejsce za murami goleniowskiego więzienia.

 

Słuchacze zostali zapoznani z infrastrukturą tutejszej jednostki, omówiono z nimi wszystkie aspekty związane z pracą w naszej formacji, sami mogli też zaobserwować jak na co dzień wygląda służba funkcjonariuszy w zakładach karnych. Takie spotkania są doskonałą okazją do porównania zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń wiedzy teoretycznej z praktyką penitencjarną i umożliwiają skonfrontowanie swoich wyobrażeń o przyszłej pracy w więziennictwie z rzeczywistością. Nasi goście opuszczając mury jednostki szeroko komentowali zakończoną wizytę, która wzbudziła w nich sporo emocji. Nie kryli też podziwu dla ciężkiej pracy jaką wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy każdego dnia nie tylko chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także moderują proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

 

 

Tekst: ppor. Krystian Kołodziej

Zdjęcia: ppor. Mariusz Hawrot.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej