W ramach propagowania zatrudnienia i zapoznawania ze specyfiką Służby Więziennej Zakład Karny w Goleniowie gościł studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie było wartościowym uzupełnieniem teoretycznej wiedzy zdobywanej przez studentów podczas wykładów i ćwiczeń akademickich. Zetknięcie się z praktyką penitencjarną, infrastrukturą jednostki oraz funkcjonariuszami Służby Więziennej pozwoliło zweryfikować własne wyobrażenia o codziennej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Takie spotkania są doskonałą okazją do porównania zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń wiedzy teoretycznej z praktyką penitencjarną.


Studenci mieli także okazję obejrzeć przygotowany pokaz psów specjalnych oraz porozmawiać z przewodnikami psów służbowych. Ponadto poznali wyposażenie oraz środki ochrony osobistej funkcjonariuszy GISW, omówione zostały przepisy regulujące wykonywanie kary oraz Ustawę o Środkach Przymusu Bezpośredniego, a także wynikające z Ustawy o Służbie Więziennej.

Słuchacze nie kryli podziwu dla ciężkiej pracy jaką wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy każdego dnia nie tylko chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także moderują proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności.


 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie

st. szer. Katarzyna Urbańska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej