Zostań funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Goleniowie

Dla kogo?

            To jest oferta dla wszystkich, którzy szukają ciekawej i stabilnej pracy. W naszych szeregach znajdzie się miejsce zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nieskazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Poszukujemy ludzi zdyscyplinowanych, uczciwych, komunikatywnych, nastawionych na współpracę i skoordynowane działanie w grupie, szanujących wartości takie jak: honor, godność i dobre imię służby.

Co oferujemy?

 • gwarantujemy stabilne warunki pracy,
 • pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz systematycznego awansu,
 • każdy awans związany jest z podwyższeniem uposażenia,
 • możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

Dodatkowe profity!

 • wypłata raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego rodziny,
 • wypłata raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego
 • dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłata dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,
 • raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,
 • dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub pomoc finansową na zakup mieszkania.

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

1. strażnik działu ochrony – 10 etatów,

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności.

Wynagrodzenie brutto 3.853 zł ( netto 3.198 zł, osoby do 26 roku życia 3.506 zł)

 

2. młodszy psycholog działu penitencjarnego/terapeutycznego –1 etat,

Wymagane wykształcenie zgodne z wykonywanym zawodem psychologa.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności.

Wynagrodzenie brutto 4.470 zł ( netto 3.740 zł)

 

3. młodsza pielęgniarka/ młodszy pielęgniarz/ ratownik medyczny - 2 etaty,

Służba w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

Wynagrodzenie brutto 4.006 zł ( netto 3.325 zł)

         

          Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie ul. Kaszubska 28 lub pod numer telefonu 91 480 9123, 91 480 9120, a także na stronie www.sw.gov.pl w zakładce praca (link poniżej).

Ogłoszenie o naborze - Zakład Karny w Goleniowie

Komórka kadrowa Zakładu Karnego w Goleniowie od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00, ul. Grenadierów 66, telefon kontaktowy 91 466 7856, 91 466 7857.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej