Zakład Karny w Goleniowie wspiera Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza serc”.

          Osadzeni z goleniowskiej jednostki penitencjarnej mocno zaangażowali się w wykonanie prac plastycznych, które zostały przekazane na rzecz Fundacji. Rękodzieło zostało wykonane w ramach programów resocjalizacji społecznej "Długi wyrok – równe szanse", programu „Pomaganie jest fajne” oraz w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w Oddziale Terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Udział w takich zajęciach jest ważnym elementem procesu resocjalizacji. Uczestnicy pracują nad zmianą własnych problemowych postaw i negatywnych zachowań. Ponadto nabywają nowe umiejętności społeczne i praktyczne co w przyszłości powinno ułatwić im powrót do społeczeństwa. Przekazane dary zostaną wykorzystane do zbiórki pieniędzy na rzecz podopiecznych Fundacji „Tęcza serc”.

          Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc" jest organizacją pożytku publicznego, działającą non-profit, nieprzerwanie od 07.02.2007r. Celem głównym działalności Fundacji jest pomoc społeczna rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Od ponad czternastu lat Fundacja wspiera rodziny zastępcze i dzieci w nich przebywające. Organizuje wczasy socjoterapeutyczne dla rodzin, turnusy i obozy terapeutyczne dla dzieci, warsztaty i szkolenia, grupy wsparcia, poradnictwo i terapie specjalistyczne. Jest to pierwsza placówka w województwie pomagającą dzieciom dotkniętym Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS-Fetal Alcohol Syndrome).

 

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

mjr Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej