Pacjenci Oddziału Terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w ramach terapii zajęciowej wykonują prace, które są przekazywane na cele charytatywne.

Głównym celem terapii zajęciowej jest umożliwienie pacjentowi dokonania zmiany, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Kluczową rolę odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi między pacjentem, osobą uczestniczącą (klientem/ pacjentem) i dziełem. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną.

Terapia zajęciowa odgrywa ważną rolę w oddziaływaniu na stan emocjonalny osób poddanych postępowaniu terapeutycznemu. Może ona zarówno zapobiegać występowaniu emocji spełniających negatywną funkcję regulacyjną, jak też stymulować emocje wywierające korzystny wpływ na stan psychiczny. Terapia zajęciowa spełnia zarówno funkcję korekcyjną, jak też stymulacyjną.
Celem tej metody jest poprawienie samopoczucia psychicznego, nawiązanie kontaktu z otaczającym światem, poprawa jakości życia, a także pogłębienie znajomości samego siebie. Terapia zajęciowa polecana jest przede wszystkim osobom z zaburzeniami emocjonalnymi oraz tym, którzy chcą poznać swoje uzdolnienia, a przede wszystkim samego siebie. Nawiązuje ona do tzw. teorii potrzeb, które kierują ludzkim działaniem, dążącym do ich zaspokojenia.

Pacjenci Oddziału Terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w Zakładzie Karnym w Goleniowie w ramach terapii zajęciowej wykonują m.in. prace stolarskie, prace ze sznurka – makrama, prace z papieru, tektury i tapety, prace plastyczne, odlewy gipsowe, prace krawieckie, origami, prace wikliniarskie, prace modelarskie, drobne prace wykończeniowe, prace ogrodnicze, prace gastronomiczne. Wytwory terapii zajęciowej są przekazywane okolicznym instytucjom w celu wspomagania akcji charytatywnych i ich innej statutowej działalności.

 

 

Tekst i zdjęcia : mjr Olga Kurek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej