Dzięki czujności funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Goleniowie udaremniono próbę przemytu na teren jednostki penitencjarnej trzech telefonów komórkowych.

      W trakcie kontroli sprzętu RTV ujawniono trzy telefony komórkowe, kartę sim oraz przewody usb – wszystko ukryte w radiu przesyłanym do jednej z osób pozbawionych wolności. Kreatywność przemytników nie zna granic, wymyślają nowe, często zaskakujące metody przemytu. Funkcjonariusze Służby Więziennej praktycznie codziennie spotykają się z próbami ominięcia prawa celem dostarczenia na teren jednostki substancji lub przedmiotów niedozwolonych. To pokazuje nasz profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe. Kolejny raz udowodniliśmy, że jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, ujawnione przedmioty zostały zabezpieczone.

W myśl art. 110a§ 4 kodeksu karnego wykonawczego, skazany nie może posiadać, poza depozytem, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

 

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej