W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na zaopatrzenie emerytalne ppłk Edyty Gulbinowicz. W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy goleniowskiej jednostki

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie mjr Andżelika Gołaszewska podziękowała odchodzącej Pani Dyrektor za wzorowe i profesjonalne pełnienie obowiązków, pracowitość i zaangażowanie, a także za znaczący wkład w funkcjonowanie jednostki oraz za wieloletnią służbę w strukturach Służby Więziennej.

Ppłk Edyta Gulbinowicz pracę w Służbie Więziennej rozpoczęła w marcu 2002 r. na stanowisku młodszego psychologa działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Goleniowie. W 2004 r. ukończyła szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski. Od 2010 r. pełniła służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie. Z dniem 01.03.2017 r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, a w dniu 26.02.2019 r. na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie gdzie sprawowała bezpośredni nadzór nad całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem oddziału penitencjarnego, działem penitencjarnym oraz zatrudnieniem osadzonych, koordynowaniem i udzielaniem pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej, a także nad działem ewidencji.

Pani Dyrektor życzymy pomyślności i odpoczynku na zasłużonej emeryturze, ale również możliwości rozwijana wszystkich swoich pasji, na które dotychczas brakowało czasu.

Praca u Pani boku była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem.


Tekst i zdjęcia: por. Krystian Kołodziej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej