Program resocjalizacyjno-terapeutyczny z wykorzystaniem arteterapii realizowany przez Fundację resocjalizacji i readaptacji społecznej Tulipan.

      Uwolnijmy swój talent to program realizowany przez Fundację resocjalizacji i readaptacji społecznej Tulipan, składający się z cyklu spotkań terapeutyczno – integracyjnych oraz arteterapeutycznych. Zajęcia przeznaczone były dla dwóch grup skazanych kobiet, które odbywają karę pozbawienia wolności w goleniowskiej jednostce penitencjarnej. W ramach zajęć osadzone rozwijały własne zdolności: śpiew, taniec, zdolności plastyczne i manualne. Uczestniczki wykonały narzędzia terapeutyczne dla potrzebujących dzieci tj. woreczki, chusty, karty czy rękawice dotykowe.

      W ramach programu na terenie jednostki odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami fundacji „Tęcza Serc”, które rozmawiały z osadzonymi o Alkoholowym Zespole Płodowym (FAS - jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży), świadomym macierzyństwie oraz istotnej roli matki w życiu dziecka.

    Zwieńczeniem programu była wystawa rękodzieła wykonanego w ramach programu, zorganizowana w dniach 23.12.2019r. do 12.01.2020r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie. Wszystkie wykonane przedmioty zostały przekazane na rzecz Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie Tęcza Serc.

Rzecznik Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej