Zakład Karny wspiera działalność edukacyjno – wychowawczą Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie.

          Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie przekazał na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie 100 szt. worków na obuwie zmienne dla uczniów szkoły specjalnej. Worki zostały uszyte przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w ramach programu resocjalizacji społecznej "Z kolorami przez tradycję" oraz w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w Oddziale Terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

          Udział w takich zajęciach jest formą pracy osadzonych nad sobą, nad zmianą własnych problemowych postaw i zachowań. Jest to ważny element procesu resocjalizacji. W trakcie zajęć osadzeni nabywają nowe umiejętności społeczne i praktyczne co w przyszłości powinno ułatwić powrót do społeczeństwa.

 

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej