Na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie odbyło się spotkanie informacyjne dla osadzonych, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocowych tj. Centrum Usług Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.

Celem spotkania było zapoznanie osadzonych z zakresem usług świadczonych na rzecz osób odbywających karę pozbawienia wolności lub opuszczających zakłady karne. Przedstawione zostały przepisy istotne dla osób, które w najbliższym czasie będą musiały samodzielnie stawić pierwsze kroki na wolności. Poruszone zostały m.in. problemy, z którymi najczęściej borykają się osoby kończące karę pozbawienia wolności. Z uwagi na duże zainteresowanie współpraca z ww. instytucjami będzie miała charakter cykliczny.


Tekst i zdjęcia: ppor. Monika Bobrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej