Dzięki inicjatywie funkcjonariuszy goleniowskiej jednostki penitencjarnej, grupa osadzonych po raz pierwszy od zakończenia pandemii mogła uczestniczyć w zajęciach aktywizujących, które odbyły się poza murami więzienia.

Wzorem lat ubiegłych Zakład Karny w Goleniowie wziął udział w 29 edycji międzynarodowej akcji Sprzątania Świata. Jest to kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Jej celem jest przede wszystkim poszerzenie świadomość i zainspirowanie społeczeństwa do działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Dla osób pozbawionych wolności udział w takich przedsięwzięciach jest wzmocnieniem szeroko zakrojonego procesu resocjalizacji, jak również budowaniem świadomości ekologicznej oraz inicjowaniem działań na rzecz ochrony środowiska poprzez wyuczenie nawyków zachowań proekologicznych tj. na przykład zbiórki plastikowych nakrętek, które później przekazywanie są na cele charytatywne.

Nasz udział w tym przedsięwzięciu zakończył się zebraniem sporej ilości odpadów, które już nie będą zanieczyszczać środowiska naturalnego.

Już teraz zgłaszamy chęć udziału w przyszłorocznej akcji Sprzątania Świata!
 


Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie

st. szer. Katarzyna Urbańska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej