13 września 2023 r. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Goleniowie z udziałem wiceminister sprawiedliwości Katarzyny Frydrych, a także zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzeja Leńczuka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie. Po nabożeństwie funkcjonariusze Służby Więziennej oraz zaproszeni goście udali się na plac Rotmistrza Pileckiego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.

Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie, płk Jarosław Korolczuk powitał wszystkich zgromadzonych gości. W swoim przemówieniu, korzystając z wielowymiarowej symboliki miejsca znajdującego się w samym sercu Goleniowa, tuż obok Placu Rotmistrza Witolda Pileckiego, na którym posadowiony przed laty został Pomnik Niepodległości, przytoczył słowa Rotmistrza Witolda Pileckiego, który powiedział „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”. Dyrektor podkreślił, że sztandar, który dziś otrzymała kierowana przeze niego jednostka, to właśnie symbol męstwa i oddania ojczyźnie, znak dumy i przynależności do formacji, symbol wierności jej ideom takim jak honor i szacunek do drugiego człowieka. Pan Dyrektor zaznaczył również, że sztandar, który dziś został nadany Zakładowi Karnemu w Goleniowie to ogromne wyróżnienie dla goleniowskiej jednostki penitencjarnej, podniesienie jej rangi, to symbol zjednoczenia funkcjonariuszy we wspólnym dziele dla zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej.

Na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie płk. Jarosława Korolczuka, sztandar przekazała wiceminister  sprawiedliwości Katarzyna Frydrych. W czasie uroczystości w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe i gwóźdź pamiątkowy, a następnie dokonano wpisów do księgi pamiątkowej. Sztandar poświęcił kapelan goleniowksiej jednostki ks. Adam Staszczak.

Wiceminister Frydrych w swoim wystąpieniu podkreśliła, że "Sztandar to przede wszystkim symbol męstwa, honoru i przywiązania do ojczyzny – miłości do ojczyzny”. Dodała również, że sztandar jaki otrzymał Zakład Karny w Goleniowie to wyraz prestiżu i szacunku na jaki zasługuje w społeczeństwie Służba Więzienna.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk pogratulował nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Goleniowie. Generał Leńczuk podkreślił, że nadanie sztandaru to dowód uznania, poszanowania i zaufania złożony tym, którzy pełnią służbę w tej jednostce. To także znak dumy i przynależności do formacji, symbol wierności jej ideom.

Wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann pogratulował otrzymania sztandaru oraz podkreślał, że jest to jeden z najistotniejszych dni w historii goleniowskiej jednostki. Wicewojewoda zwrócił się do funkcjonariuszy Zakłądu Karnego w Goleniowie: „Będziecie posługiwać się tym sztandarem podczas uroczystości, prezentując go społeczeństwu. Będziecie stać na jego straży. Życzę by ten sztandar towarzyszył wam w codziennej służbie, budował etos waszej służby, aby był punktem odniesienia, a być może również motywacją do ciężkiej i wytężonej pracy”. Wicewojewoda odczytał również list Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro skierowany do funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę  w Zakładzie Karnym w Goleniowie.

W uroczystości nadania sztandaru, ufundowanego przez PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich wzięli udział także samorządowcy, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych oraz związków zawodowych. Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Zwiazku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa reprezentował przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZFiPW mjr Robert Szumiło.

Sztandar jako symbol zaszczytnej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej będzie obecny podczas uroczystych obchodów świąt narodowych oraz uroczystości wręczania funkcjonariuszom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Będzie także przypominał funkcjonariuszom i pracownikom o najwyższych wartościach – honorze, męstwie i wierności tradycji. Nadanie sztandaru jest wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Goleniowie za pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, jak i działalności resocjalizacyjnej wobec osób pozbawionych wolności.

Obchody zakończyła defilada pocztów sztandarowych i pododdziałów funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie oraz krótki występ Orkiestry Wojskowej ze Świnoujścia.

 

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie

mł. chor. Katarzyna Urbańska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej