W dniu dzisiejszym odbyła się narada, podczas której omawiane były zmiany przepisów w zakresie udzielania zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Pierwsze spotkanie dotyczące zmian w kodeksie karnym wykonawczym, w którym uczestniczyli przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Goleniowie oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej odbyło się w styczniu b.r. W dniu 10 lutego Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie płk Jarosław Korolczuk był gospodarzem kolejnego spotkania, tym razem z przewodniczącym Sądu Okręgowego V Wydziału Penitencjarnego w Szczecinie. W naradzie uczestniczło również kierownictwo Zakładu Karnego w Nowogardzie. Na spotkaniu omowiono zmiany przepisów w zakresie nowych uprawnień nadanym komisjom penitencjarnym związanych z udzielaniem zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Posiedzenie miało na celu przede wszystkim skorzystanie z doświadczenia sędziów penitencjarnych w zakresie rozpatrywania wniosków w sprawie SDE, co pozwoli nam maksymalnie usprawnić procedowanie w tym zakresie oraz przygotuje do realizacji nowego obowiązku wynikającego z kodeksu karnego wykonawczego.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Krystian Kołodziej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej