Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. na uroczystościach z okazji 11 Listopada

Święto Niepodległości w Gorzowie Wlkp. rozpoczęło się o 10.00 mszą św. w intencji Ojczyzny w Białym Kościółku. Po niej uczestnicy przeszli przez miasto na Skwer Wolności przy pomniku marszałka Piłsudskiego. O 11.45 zaczęła się oficjalna część uroczystości, której gospodarzem był wojewoda lubuski Władysław Dajczak, a współgospodarzem - prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Służby Więziennej - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., ppłk Paweł Olczykowski oraz funkcjonariusze pocztu sztandarowego.

por. Piotr Melinis

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej